המחאה(צ'ק):

משלוח המחאה באמצעות הדואר לפקודת "ישיבת דרך חיים"

קריית חינוך שעלבים,ד.נ. שמשון 9978400

העברה בנקאית
הפקדה לחשבון העמותה "ישיבת דרך חיים" 
בנק פאג"י (52) | סניף 179 
חשבון מס' 504173

טלפון

תרומה באמצעות הטלפון 08-9276744

לנוחיותכם, ניתן להיות שותף באמצעות הדרכים הבאות:

כרטיסי אשראי

התרומות מוכרות לפקודת מס הכנסה לפי סעיף 46 א'.

ידידים יקרים,


ב"ה לומדים בישיבה כ-120 תלמידים בעלי שאיפות רוחניות ולימודיות גבוהות, נערים שהתורה מאירה אותם, והם עוסקים בה בהתמדה ובעמל מתוך אהבה ושמחה. וכך מעיד עליהם מורה דרכה של הישיבה, מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א:

 

"כותלי בית המדרש יוכיחו על שקידתם, התמדתם ורצינותם של הנערים הרכים, ועל העבודה החינוכית הנהדרת שהצוות משקיע בהם, וכן על האווירה המיוחדת השוררת בישיבה. הישיבה מגדלת ב"ה גידולי תורה, שמהם יצאו אי"ה ברבות הימים גם גדולי תורה לתפארת עם ישראל".

כל תרומה שלכם לישיבה מזכה אתכם בשותפות אמת לעולם התורה!!
תרומתכם להרמת קרן התורה בבני הנוער בעם ישראל!

תודה רבה!

לפרטים : 054-4966780 אביתר