ישיבת דרך חיים 

לגדול מתוך תורה!

קריית חינוך שעלבים 
ד.נ. שמשון 9978400

טלפון 08-9276744
פקס 08-9276727

דוא"ל: yderechaim@gmail.com

צור קשר