הצוות החינוכי

הרב מתניה אריאל

ראש הישיבה

הרב אריאל בן דוד
ר"מ שיעור א' 

הרב אליהו יוסף
ר"מ שיעור ג'

בוגר ישיבת שבי חברון וישיבת נווה דקלים.
 
גיל הנעורים מתאפיין בהגדרת הזהות העצמית, ומתוך כך הולכת ונבנית אישיות בוגרת ועצמאית. זה תהליך נפלא ומורכב, שיש לו תופעות לוואי, ולמרבה הצער לעתים גם תופעות לוואי קשות. על כך אמרו חז"ל "אם פגע בך מנוול זה (היצר הרע) - משכהו לבית המדרש"! למה "משכהו"? הרי עדיף לברוח ממנו, ולא להכניס אותו לבית המדרש. אבל זו סגולתה של תורה, שכל העוסק בה לשמה "זוכה לדברים הרבה...ונהנין ממנו עצה ותושיה בינה וגבורה" (אבות ו, א).
כשנער צעיר בונה את זהותו העצמית מתוך תורה, מתוך ההזדהות שלו עם התורה, ומפנה את עוצמות גיל הנעורים לעמל תורה ומסירות נפש על לימודה וקיומה, הוא לא רק גדל בתורה, אלא הוא גם גדל מתוך תורה.
זכות היא לנו להיות בחבורת תלמידים שלימוד התורה וקיומה עומדים בראש מעייניהם, ויחד עם זאת, ודווקא מתוך כך - הם מגלים עוצמות, שמחה ודיבוק חברים: "נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות".

הרב אריה רוזנברג
ראש בית המדרש 

הרב יוסף ישראלי 

ר"מ סדר צהריים שיעור א'

הרב יאיר רוזנבלום
ר"מ סדר צהרים שיעור ב'

הרב יוסי לבנוני
ר"מ סדר ערב שיעור א'

בוגר ישיבת מרכז הרב.

חז"ל אמרו (אבות דר' נתן כ"ד): "כל הלומד תורה בילדותו דברי תורה נבלעים בדמיו". מי שמתרגל כבר מגיל צעיר לעמל תורה, לשקידת תורה ובעיקר לאהבת תורה ולהתעניינות בכל פרט ממנה, צובר ידע רב בתורה, אך גם זוכה לדברים בעלי משמעות עמוקה עוד יותר: התורה הופכת להיות חלק מאישיותו, והוא זוכה לטהרה וליראת שמים שמלווים אותו כל ימי חייו.
בוגר ישיבת מרכז הרב.

עיקר העבודה החינוכית בגיל הזה, כפי שאני רואה אותה, היא להאהיב את לימוד התורה ועבודת ה' על התלמידים. תלמיד צריך לספוג את תחושת הזכות שנפלה בחלקנו לעסוק בתורה, את אווירת ההתלהבות - מסברה נכונה, מקושיה, מתירוץ טוב! כשרואים קבוצה כ"כ גדולה של בחורים שחשקה נפשם בעסק התורה ולומדים בהתמדה - אי אפשר שלא להתרגש ולרצות להיות שותפים לזכות הזאת.
בוגר ישיבת מרכז הרב.
בחור שרוצה לשקוד על התורה, אין לך רצון קדוש מזה, וצריכים לעשות הכל כדי לאפשר לו ולעזור לו.
בוגר ישיבת הגולן, ישיבת הר עציון, בכולל שעל יד הישיבה, ובכולל של ישיבת שעלבים. חוקר ראשי במכון שלמה אומן להוצאה לאור של כתבי קדמונים, עוסק בהלכה ורפואה ובכתיבה תורנית ועוד.
"המינון המיוחד של ישיבת דרך חיים בין גידול תלמידי חכמים צעירים, רציניים ולמדנים ואחראים ויראי שמים, לבין ליווי התבגרותם כנערים שמחים ועליזים ובריאים בגופם וברוחם, הוא סוד קיסמה והצלחתה של ישיבת דרך חיים. וכמובן שהמינון הזה הוא סם חיים ודרך חיים למי שהוא מתאים לו, ואינו מתאים ואינו יעיל אצל מי שהוא אינו מתאים לו... החוכמה של ראש הישיבה ושל הצוות הוא למיין ולברר (רצוי לפני התחלת הלימודים, ובלית ברירה גם אחריהם) מיהו המתאים, ומי כדאי שיוותר על הלימודים בישיבת דרך חיים וימצא מקום לימודים לרוחו שבו יתעלה בתורה ויר"ש על פי דרכו".
בוגר ישיבת מרכז הרב, כולל של מרכז הרב, כוללים לדיינות יד ברודמן וארץ חמדה. לומד ומלמד בכולל של הגרעין התורני אורות יצחק מודיעין, חוקר תורני במכון שלמה אומן.

אני מאמין שעלינו להאהיב על התלמידים את התורה, לתת להם הרגשה שהם ואנחנו שותפים במפעל הגדול של בניין התורה לדורות, ולכן כולנו באותו צד וחולקים את אותה מטרה.
בוגר ישיבת ההסדר בשעלבים, בוגר תארים ראשון ושני עם התמחות בייעוץ חינוכי, בלימודי פסיכותרפיה, בייעוץ אירגוני וקואצ'ינג (אוניברסיטת בר-אילן). מדריך קבוצות בפולין.

מטרתה של המערכת החינוכית היא לקדם ולפתח מיומניות ערכיות חברתיות ולימודיות אצל כל מתבגר, השואף לגדול ולהתפתח בה.

הרב יואל קטן 
ר"מ 

הרב דני כי טוב
ר"מ סדר ערב שיעור ג'

ר' בנצי רפפורט
יועץ חינוכי

הרב נתנאל שושן
             ר"מ שיעור ד'

בוגר ישיבת "כרם ביבנה", במקביל ללימודי העיון למד גם למבחני ההסמכה לרבנות ולדיינות.

דרכנו בלימוד להשתדל לתת לבנו ודעתנו על מתיקות הלימוד הנובעת מעיון בסוגיות התלמוד. מתוך הרגשה זו, מתעורר הרצון והחשק לדבוק בתורה בקדושתה וטהרתה. וידועים דברי "אור החיים" הקדוש: "אם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם". [אור החיים דברים פרק כו ]

ובדרך דומה כתב "האגלי טל" בהקדמתו: "עיקר מצוות לימוד התורה, להיות שש ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה נבלעין בדמו. ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק לתורה".
אהבת התורה ואהבת התלמיד הכרוכות זו בזו מובילים אל ההצלחה בישיבה. שנזכה לגל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

הרב מתן צברי
ר"מ שיעור ב'

ר' אריאל מדעי
מנהל פנימייה

ר' אביתר צדק
מנכ"ל

אוריאל סימן טוב
תפעול ולוגיסטיקה

הרב מרדכי ברקוביץ
ר"מ סדר ערב 

הרב יואב אהרון
ר"מ סדר צהרים שיעור ג'