סדר

היום

בישיבה

6:30 השכמה

7:00 תפילת שחרית
        סדר פרשת שבוע

8:15  הורדת תפילין, ארוחת בוקר

8:45  סידור חדרים בפנימיות

9:00  שיעורי אמונה

9:25   סדר בוקר 

10:45  הפסקה

11:00  שיעור עיון וסדר חזרה

12:30  סדר תנ"ך

13:00  ארוחת צהרים, מנוחה

14:45  תפילת מנחה, שיעור שמירת הלשון
          סדר מוסר

15:30  סדר חזרה בקיאות

16:15  שיעור בקיאות – שיעור א'
         בימים שני וחמישי שיעור בקיאות
         לשיעורים ב-ג בשעה 16:30

17:10  הפסקה

17:30  סדר בקיאות 

18:00  לשיעור ב'-ג' – סדר חזרה על המסכת משנה שעברה

18:30  סדר הלכה

19:15  ארוחת ערב, הפסקה

20:00  סדר ערב

21:10  תפילת ערבית

כיבוי אורות - שיעור א' - 23:00
                     שיעור ב' - 23:15
                     שיעור ג' - 23:30
                     שיעור ד' - 24:00